Site ACRRO

"Restaurarea identitatii"

Membrii Fondatori

Directionare 2 la suta

 
În strânsă legătură cu evoluţia omului şi a civilizaţiilor se află cartea. Cartea şi documentele vechi formează un fragment al patrimoniului românesc şi universal, având nu doar o menire culturală şi morală, cât, îndeosebi, rolul de a defini spiritualitatea unei naţiuni care ştie sau nu să-şi apere, să-şi conserve şi să-şi aprecieze valorile.
Redactate în cele mai importante scriptorii sau tipărite în centre de tradiţie, legate de artişti legători, cărţile şi documentele vechi au ca suport hârtia, pergamentul şi pielea, materiale de natură organică care "îmbătrânesc" cu trecerea timpului, fiind afectate de timp şi de condiţiile precare de păstrare. Aşadar,  cartea este alcătuită din diferite elemente şi are deci diverse valenţe, atât ale întregului cât şi ale fiecărei părţi, de aceea restaurarea ei presupune un ansamblu de operaţii menite să conserve în timp toate informaţiile pe care aceasta le conţine.
 
Practica restaurării se bazează pe pregătirea ştiinţifică şi istorico-umanisă , pe îndemânarea, discernământul, răbdarea şi tehnica restauratorului, pornind de la experienţa proprie a acestuia. În ansamblu, această pregătire trebuie să fie multidisciplinară.
Misiunea fundamentală restaurării este aceea de a preveni apariţia degradărilor şi de a interveni, prin mijloacele specifice de care dispune, în vederea redării stării iniţiale de sănătate şi a integrităţii valorilor bibliofile. Ea trebuie să opteze întotdeauna, acolo unde acest lucru este posibil, pentru intervenţia minimă, cu păstrarea tuturor elementelor originale, păstrând nealterat mesajul operei. Nu trebuie însă excluse de la restaurare volumele asupra cărora intervenţiile trebuie să fie majore. În această situaţie vor fi păstrate nealterate toate elementele originale.
 
 
O problemă delicată o constituie  restaurarea pergamentelor . Pentru că pergamentul este un material cu specific individual, restaurarea acestuia trebuie să se bazeze pe criterii obiective, tratamentele aplicate ţinînd în foarte mare măsură de procedeele de emoliere şi rehidratare, de presare şi completare, toate acestea fără a afecta suportul sau scrisul şi ornamentaţia.

Traducere


Acces Membrii