Capitolul VI
DISPOZITII FINALE

Art. 31. - Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.

Art. 32. - In orice problema care priveste asociatia pozitia exprimata de membri este strict personala cu exceptia celor care o reprezinta conform prevederilor prezentului statut.

Art. 33. - Utilizarea numelui sau a siglei asociatiei in scopuri neautorizate este strict interzisa.

Art. 34. - Orice alte precizari privind aplicarea prevederilor statutului se reglementeaza printr-un Regulament de Functionare.

Art. 35. - Redactat si editat in _____ exemplare, la ........................... cu sediul in ............................., str. .......................... nr. ............., sector/judet ................. .
S-au eliberat partii/partilor _______ exemplare originale, astazi, data autentificarii.
SEMNATURILE MEMBRILOR FONDATORI 

Traducere


Acces Membrii