Tipărire
Categorie: Statut
Accesări: 1439
 
Capitolul IV
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 24. (1) Patrimoniul social initial al A.C.R.RO.  se completeaza prin cotizatii, donatii, sponsorizari sau legate precum si din orice alte surse permise de lege.
(2) Cotizaţia Membrilor Activi se plăteşte anual în cuantum  de 100 lei.  Membrii studenţi beneficiază de o reducere cu 50% la plata cotizaţiei 
(3)Cotizatia se poate modifica numai prin hotararea AGM in urma consultarii cu Cenzorul.
(4) Cotizaţia este valabilă 12 luni de la data achitării acesteia. 
 
Art. 25. - (1) Principalele cheltuieli ale A.C.R.RO.  sunt destinate numai indeplirii scopului si obiectivelor sale.
(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat in AGM.
 
Art. 26. - Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.