Capitolul II
MEMBRI ASOCIATIEI

Art. 8. Categoriile de Membri A.C.R.RO. sunt urmatoarele: 
(1) Membru Activ - este o persoana fizica care lucreaza in calitate de Conservator, Restaurator sau Investigator si a absolvit cu diploma o forma de invatamant acreditata specifica domeniului, in cadrul MCC si/sau MEC.
(2) Membru Asociat – este o persoană fizică sau juridică de drept public, interesată în probleme de conservare şi restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural”. 
(3) Membru Student (In curs de formare) - este o persoana fizica care urmeaza o forma de invatamant acreditata specifica domeniului.
(4) Membru Sustinator - este o persoana fizica sau juridica care sprijina asociatia financiar sau cu bunuri care depasesc cu mult cotizatia obisnuita.
(5) Membru de Onoare este o persoană fizică cu o activitate deosebită de-a lungul întregii cariere profesionale, în domeniu, din ţară sau străinătate, care a contribuit esenţial la realizarea scopului organizaţiei ACR RO”. 
(6) Primirea în asociaţie se face în baza unei adeziuni scrise şi a avizării Consiliului Director . Avizul CD nu poate fi acordat înainte de plata cotizaţiei, în cuantumul stabilit prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ACR Ro.
(7) La acceptarea ca Membru Activ se vor anexa obligatoriu documente care sa ateste calitatea de Conservator, Restaurator sau Investigator.
 
Art.9. Membrii activi ai asociaţiei au următoarele drepturi: 
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrative sau de control ale asociaţiei
b) sa participe la activitatile asociatiei.
c) sa initieze, sa propuna si sa participe la actiuni in sprijinul realizarii obiectivelor propuse in prezentul statut.
d) sa faca propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociatiei.
e) sa beneficieze de sprijin logistic din partea asociatiei in desfasurarea actiunilor care i-au fost incredintate de catre aceasta.
 
Art. 10.  Membri asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile prezentului statut; 
b) sa respecte hotararile luate de catre organele de conducere ale asociatiei;
c) sa desfasoare actiuni in sprijinul cresterii prestigiului asociatiei;
d) sa nu desfasoare activitati, care prin natura lor ar cauza daune si ar leza scopurile si indeplinirea obiectivelor asociatiei;
e) sa achite cotizatia de membru.
 
Art.11. Calitatea de membru al A.C.R.RO.  se poate pierde in urmatoarele cazuri:
„Calitatea de membru al ACR Ro se poate pierde în următoarele cazuri: 
a) la cerere. 
b) prin excludere:
   (1) Hotărârea excluderii poate fi luată în condiţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei; 
   (2) Excluderea poate interveni în următoarele cazuri: 
    - încălcarea gravă a Statutului, prezentului regulament de organizare şi funcţionare şi hotărârilor organelor de conducere, precum şi a organelor de administrare a asociaţiei; 
    - producerea de daune si prejudicii asociatiei, morale sau materiale, prin activitatea desfasurata;
    - angajarea in activitati ce contravin scopurilor si obiectivelor asociatiei, specificate in prezentul statut;
    - condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibila cu aceea de membru al asociatiei
    - neplata cotizatiei anuale timp de 2 ani consecutiv
c) prin deces

Traducere


Acces Membrii