Capitolul I
DISPOZITII GENERALE


Art. 1. – Asociaţia Conservatorilor si Restauratorilor din Romania a fost fondata potrivit Actului constitutiv de Guttmann Marta, Olariu Gheorghina, Fărtăiş Dan, Iliescu Dan, Mureşan Olimpia, Paul Dan Octavian, Moroşan Daniela, Bucur Mirel, Ursu Sorin Maxim, Fotea Petronela, Fulău Leonard, Lupu Valentin, Marton Luminiţa, Cuţui Alexandrina si Bădulescu Simona, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările ulterioare, si cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. 
 
Art. 2. (1)Scopul asociaţiei il constituie promovarea si dezvoltarea activitatilor de conservare si restaurare a bunurilor culturale, invatamantul, formarea profesionala continua si cercetarea ştiinţifică specifice domeniului, la cel mai inalt nivel.
(2)Asociatia are la baza recunoasterea Documentului ICOM-CC ( Consiliul International al Muzeelor – Comitetul pentru Conservare) adoptat la Copenhaga in anul 1984 „Conservatorul-Restauratorul, o definitie a profesiunii” si a „Liniilor Directoare Profesionale” ale E.C.C.O. (Confederatiei Europene a Organizatiilor Conservatorilor-Restauratorilor), singura organizatia reprezentativa recunoscuta la nivel european, cu sediul la Bruxelles.
(3) In vederea realizarii scopului ei A.C.R.RO are urmatoarele Obiective: 
- promovarea si dezvoltarea unor reglementări specifice in vederea recunoasterii si protectiei prin lege a profesiunilor de restaurator si conservator de bunuri culturale;
- participarea la perfecţionarea legislatiei referitoare la patrimoniul cultural national si a invatamantului specific domeniului;
- reprezentarea si protectia intereselor morale, culturale, stiintifice si materiale ale membrilor asociatiei;
- cooperarea cu alte organizatii de profil sau cu alte organizatii din domeniul patrimoniului cultural, la nivel national, european si international in vederea ridicarii prestigiului profesiunilor de conservator si restaurator precum si a activitatilor de profil; 
- organizarea de reuniuni profesionale (mese rotunde, simpozioane etc.);
- promovarea asociatiei si activitatilor sale prim mass-media, inclusiv realizarea unui site pe internet; 
- editarea de publicatii (buletine informative, reviste de specialitate etc.); 
- promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul restaurării şi conservării şi încurajarea aplicării rezultatelor cercetării în instituţiile de profil. 

Art. 3. - Denumirea organizatiei este Asociaţia Conservatorilor şi Restauratorilor Profesionisti din România, numita in continuare prin acronimul A.C.R.RO.
 
Art. 4. - (1) Sediul A.C.R.RO. este in Ploieşti, str. Nicolae Iorga nr. 18, judetul Prahova. 
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.
 
Art. 5. – Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.
 
Art. 6. - (1) Patrimoniul iniţial al A.C.R.RO. este format din contribuţiile Membrilor Fondatori, conform dispoziţiilor legale, în sumă de 1.350 lei (un milion trei sute cincizeci de lei).
(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele asociaţiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
(3) Schimbarea scopului  asociatiei se poate face numai daca acesta nu mai poate fi indeplinit, prin hotararea majoritatii simple a membrilor cu drept de vot, intr-o Adunare Generala a Membrilor organizata numai cu acest scop.
 

Traducere


Acces Membrii