Asociatia Conservatorilor si Restauratorilor  din Romania

 

Asociaţia Conservatorilor si Restauratorilor din Romania a fost fondata potrivit Actului constitutiv in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările ulterioare, si cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

 

SCOP

 

Scopul asociaţiei il constituie promovarea si dezvoltarea activitatilor de conservare si restaurare a bunurilor culturale, invatamantul, formarea profesionala continua si cercetarea ştiinţifică specifice domeniului, la cel mai inalt nivel.

 

Asociatia are la baza recunoasterea Documentului ICOM-CC (Consiliul International al Muzeelor – Comitetul pentru Conservare) adoptat la Copenhaga in anul 1984 „Conservatorul-Restauratorul, o definitie a profesiunii” si a „Liniilor Directoare Profesionale” ale E.C.C.O. (Confederatiei Europene a Organizatiilor Conservatorilor-Restauratorilor), singura organizatia reprezentativa recunoscuta la nivel european, cu sediul la Bruxelles.

 

OBIECTIVE

 

In vederea realizarii scopului ei A.C.R.RO are urmatoarele Obiective:

 
 • promovarea si dezvoltarea unor reglementări specifice in vederea recunoasterii si protectiei prin lege a profesiunilor de restaurator si conservator de bunuri culturale;
 
 • participarea la perfecţionarea legislatiei referitoare la patrimoniul cultural national si a invatamantului specific domeniului;
 
 • reprezentarea si protectia intereselor morale, culturale, stiintifice si materiale ale membrilor asociatiei;
 
 • cooperarea cu alte organizatii de profil sau cu alte organizatii din domeniul patrimoniului cultural, la nivel national, european si international in vederea ridicarii prestigiului profesiunilor de conservator si restaurator precum si a activitatilor de profil;
 
 • organizarea de reuniuni profesionale (mese rotunde, simpozioane etc.);
 
 • promovarea asociatiei si activitatilor sale prim mass-media, inclusiv realizarea unui site pe internet;
 
 • editarea de publicatii (buletine informative, reviste de specialitate etc.);
 
 • promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul restaurării şi conservării şi încurajarea aplicării rezultatelor cercetării în instituţiile de profil.

 

ACR Ro – Dimensiune europeană

 1. Inscrierea asociatiei pe platforma comuna ECROP ("European Conservator-restorers Open Platform" ) –martie 2011
 2. Inscrierea asociatiei in PADOR – bază de date europeană -  2011
 3. Participarea ca partener la proiectul : ” Preserving and restoring cultural heritage and social cohesion in the governance of low Danube basin”- 2011
 4. Participarea asociatiei (cu prezentarea de postere) la „Forum Conservation,– Sofia 2011”, aprilie 2011, Bulgaria
 5. Aderarea asociaţiei  în calitate de membru asociat al E.C.C.O. (The European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations) – 14.05.2012 Napoli

 

                      Realizări deosebite ale mandandatul: 2011-2012
Preşedinte: Gina Olariu
Membri: Olimpia Muresan
Dan Fărtăiş
                       

 

 

Traducere


Acces Membrii